Software Engineering30

Check out the latest posts

Oferta Pracy: Engineering Manager

Tym razem nietypowo, bo po polsku. Ale również w nietypowej sprawie i poza "standardowym" cyklem publikacji - otóż dzisiejszy blog post to ... ogłoszenie - z kategorii "praca szuka człowieka". Nie będzie to pierwszy raz - zdarzało już mi się publikować info o rekrutacji w tej formie...

You’ve successfully subscribed to No Kill Switch
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.