AWS6

Check out the latest posts
Sebastian Gebski

Serverlessness: what makes the service serverless - part 2

The previous post in the series (where we covered the definition of "serverlessness" and how Lambda functions correspond to it) can be found here. A very similar idea of "serverlessness" has been applied in another compute service - AWS Fargate (or, to be more precise: ECS on Fargate). What's the...

Sebastian Gebski

Serverlessness: what makes the service serverless - part 1

Nothing happens without reason. The same applies to the origin of this post, which was triggered by two independent events. First of all, some time ago, I visited a local meet-up dedicated to software architecture. The main topic of the evening was "serverless", but for some reason, in the participants'...

Sebastian Gebski

Jak to jest z tą kulturą w Amazonie?

W zeszłym tygodniu poświęciłem cały artykuł [https://no-kill-switch.ghost.io/a-u-nas-w-ksiegarni-co-robi-solutions-architect-w-aws/] na opisanie roli Solution Architecta w AWS. Generalnie zamiar był taki, aby zamknąć temat w ramach jednego wpisu. "Prawie" mi się to udało, bo napomknąłem o specyficznej kulturze organizacji, ale nie rozwijałem tematu, żeby nie rozdmuchiwać za bardzo (już...

Sebastian Gebski

A u nas w księgarni - co robi Solutions Architect w AWS?

Tym razem post po polsku, co niekoniecznie często zdarza się na tym blogu. Skąd ten wyjątek? Będę pisał o swojej pracy, o tym czym zajmuję się na co dzień - podobnych opisów w języku angielskim (stworzonych przez moich kolegów i koleżanki na podobnych stanowiskach) jest pewnie dużo, a mnie zależało...

Sebastian Gebski

My (personal) summary of re:Invent 2021 announcements

Disclaimer: I am an AWS employee, but these are my private opinions. Based on my own perspective on the cloud landscape, competitive context, and what I find most valuable/interesting in the cloud services portfolios. re:Invent 2021 [https://virtual.reinvent.awsevents.com/agenda/] is history. But no worries, we're...

You’ve successfully subscribed to No Kill Switch
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.