Amazon

3 Posts
Jak to jest z tą kulturą w Amazonie?

Jak to jest z tą kulturą w Amazonie?

W zeszłym tygodniu poświęciłem cały artykuł [https://no-kill-switch.ghost.io/a-u-nas-w-ksiegarni-co-robi-solutions-architect-w-aws/] na opisanie roli Solution Architecta w AWS. Generalnie zamiar był taki, aby zamknąć...

Sebastian Gebski
∙ 9 minutes read
You’ve successfully subscribed to No Kill Switch
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.