Amazon3

Check out the latest posts

Jak to jest z tą kulturą w Amazonie?

W zeszłym tygodniu poświęciłem cały artykuł [https://no-kill-switch.ghost.io/a-u-nas-w-ksiegarni-co-robi-solutions-architect-w-aws/] na opisanie roli Solution Architecta w AWS. Generalnie zamiar był taki, aby zamknąć temat w ramach jednego wpisu. "Prawie" mi się to udało, bo napomknąłem o specyficznej kulturze organizacji, ale nie rozwijałem tematu, żeby nie rozdmuchiwać za...

Why I don't care about Amazon Kindle Unlimited

Amazon's content offensive continues - Bezos & gang have just officially announced a new service - Amazon Kindle Unlimited. There's no need for long descriptions: AKU is pretty much Netflix equivalent for books. In theory, it's plainly awesome - I pay a monthly fee...

You’ve successfully subscribed to No Kill Switch
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.