culture2

Check out the latest posts

Jak to jest z tą kulturą w Amazonie?

W zeszłym tygodniu poświęciłem cały artykuł [https://no-kill-switch.ghost.io/a-u-nas-w-ksiegarni-co-robi-solutions-architect-w-aws/] na opisanie roli Solution Architecta w AWS. Generalnie zamiar był taki, aby zamknąć temat w ramach jednego wpisu. "Prawie" mi się to udało, bo napomknąłem o specyficznej kulturze organizacji, ale nie rozwijałem tematu, żeby nie rozdmuchiwać za...

Isn't technology quietly disrupting ... art?

The platform economy, rise of app stores, and commoditization of the Internet have disrupted, or even (re)invented many industries. New distribution models, global access, flexible payment options - we do business in very different ways than 20 or even 10 years ago. We (in the software craftsmanship community) discuss...

You’ve successfully subscribed to No Kill Switch
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.