cloud8

Check out the latest posts

A u nas w księgarni - co robi Solutions Architect w AWS?

Tym razem post po polsku, co niekoniecznie często zdarza się na tym blogu. Skąd ten wyjątek? Będę pisał o swojej pracy, o tym czym zajmuję się na co dzień - podobnych opisów w języku angielskim (stworzonych przez moich kolegów i koleżanki na podobnych stanowiskach) jest pewnie dużo, a mnie zależało...

My (personal) summary of re:Invent 2021 announcements

Disclaimer: I am an AWS employee, but these are my private opinions. Based on my own perspective on the cloud landscape, competitive context, and what I find most valuable/interesting in the cloud services portfolios. re:Invent 2021 [https://virtual.reinvent.awsevents.com/agenda/] is history. But no worries, we&...

You’ve successfully subscribed to No Kill Switch
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.